Metoda C.I.C. od MUDr. Josefa Jonáše

aneb řízená a kontrolovaná detoxikace

Jako bioenergetik, kineziolog a regresní terapeut pracuji vždy s informačním, emočním i fyzickým tělem klienta. Takto se nám společně podařilo odstranit např. migrény, bolesti páteře a kloubů, řešit potíže s neplodností či s udržením plodu v těle maminky aj.

Bioenergetiku jsem používala k harmonizaci  a k řešení fyzických potíží klientů dlouhých 22 let. Stále jsem však nebyla spokojená s výsledkem. Je pravdou, že téměř všichni se cítili po opakovaných aplikacích skvěle a zdravě, ale některým z nich se prostě neulevilo. Nevím, čím to bylo, zda tím že nevěřili, že by jim to mohlo pomoci nebo tím, že se mi nepodařilo v jejich těle dostatečně stimulovat  samoléčicí ozdravné procesy. Neprováděla jsem diagnostiku ani nezkoumala příčiny jejich potíží. Prostě jsem jejich tělům předávala energii a to stačilo. Vždy došlo ke zklidnění a uvolnění těla i duše. Několika z nich však nevymizely potíže úplně nebo měly tendenci se vracet, a to mne nenechalo klidnou. Hledala jsem další možnosti, jak jim pomoci. A tak mi do života vstoupila informační medicína MUDr. Josefa Jonáše.

Postup je opačný. Nejprve se EAV přístrojem Salvia prozkoumají zátěže jednotlivých orgánů a druhy toxinů nacházejících se v těle a poté se zvolí vhodné preparáty, které v podstatě fungují na principu biorezonance. A fungují báječně.

Etikoterapeuti praví, že na začátku každé nemoci je negativní myšlenka resp. emoce. S tím mohu souhlasit, ale vzhledem k tomu, že nás ovlivňuje i to, jak žili, mysleli a stravovali se naši rodiče ba dokonce i prarodiče, nemusí to být vůbec naše vlastní negativní myšlenka či emoce. A co teď s tím? Jak mohu zjistit, jak mysleli mí rodiče a prarodiče a jejich rodiče atd. když ani vlastně nevím, co si myslí např. můj manžel? smile

Dnes již víme, že většina toxinů, od mikrobiálních ložisek přes cizorodé látky nebo emoce, nepůsobí na lidské tělo svou toxickou hmotou, ale zejména svou toxickou informací. Mají své informační pole, které se rezonancí zesiluje a působí rušivě na lidský organismus. Všechny živé subjekty se skládají ze tří na sobě závislých složek - hmoty, energie a informace. Můžeme mít např. úplně zdravé ledviny (hmota) a v jednotlivých buňkách mohou probíhat správné procesy: výživa, ATP pumpa aj. (energie), ale přesto se může stát, že bude narušena např. homeostáza (rovnováha vnitřního prostředí organismu), protože ledviny nebudou umět přijmout nebo správně zpracovat informace, které dostanou od organismu (narušený software čili informace), podobně lze vysvětlit např. poruchy metabolismu, alergické reakce a další.

Ve starověku lidé věděli jen málo o toxickém působení prostředí na člověka. Neznali mikroorganismy, neznali působení stravy na člověka ani toxické vlivy tzv. metabolitů ze stravy na lidské zdraví. Nevěděli nic o přítomnosti těžkých kovů např. při výbuchu sopky či o radioaktivním záření. Po celá tisíciletí se lidé snažili vrátit rovnováhu do organismu tak, že odstraňovali jedovaté látky klystýry, potními kůrami, pouštěním žilou, baňkami a jinými postupy.

Čili otázka nezní, zda se detoxikovat, ale jak často. Detoxikace v podstatě znamená očistu (hygienu) vnitřního prostředí organismu. Můžeme ji srovnat s osobní a komunální hygienou. Dnes už by nikoho nenapadlo čekat s odvozem odpadků až do doby, kdy se po městě rozšíří epidemie a okoupat se až tehdy, když se na těle objeví vyrážky, záněty či svrab.

Mnoho lidí se domnívá, že uvnitř těla panuje prostředí takřka sterilní a že vše, co organismus nepotřebuje nebo pro něj není prospěšné, vyloučí z těla ven. OPAK JE PRAVDOU! Naše tělo se sice snaží zbavit zátěže, ale přesto se v něm dobře daří bakteriím, virům, plísním, parazitům, těžké kovy či nezpracované metabolity v něm rovněž zůstávají, k tomu zátěž stresem a dalšími neradostnými pocity ......

Preparáty Dr. Jonáše působí na podvědomé sebezáchovné reakce organismu, zejména na funkce imunitního systému, přičemž právě buněčná imunita je tím provádějícím článkem v detoxikační terapii.

Luc Montaigner dostal Nobelovu cenu za prokázání a popis vysílání elektromagnetických vln nízké frekvence mikroorganismů resp. jejich nanostruktur resp. sekvencí DNA:  Dobra zprava pro detoxikační medicinu